Kassereren – Indmeldelse og afregning

Afregning

Her lidt information omkring afregninger fra og til kassereren.

  • §9 stk. 6: Kassereren opkræver kontingent, kampafgift og administrationsgebyr samt fører regnskab og medlemskartotek.
  • Al afregning med SØF sker ved udfyldelse af afregningsskemaet. Skemaet skal fremsendes/mailes senest 14 dage efter begivenheden til kasserer@soefdommer.dk
  • Skemaet kan erhverves ved personlig henvendelse til kassereren eller downloades her: SØF Bilag 2024

Ind- og udmeldelse

INDMELDELSE I SYD- & ØSTSJÆLLANDS FODBOLDDOMMERKLUB

Jeg er indforstået med, at mit medlemskab er gældende indtil den dato, hvor jeg skriftligt måtte melde mig ud. Jeg er endvidere indforstået med, at jeg under hele mit medlemskab er forpligtet til at betale det til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte kontingent samt at efterleve dommerklubbens love. Indmeldelsesblanket hentes her… Den kan sendes til kassereren på mail, kasserer@soefdommer.dk eller med fodpost til: Kasserer Jens Egsgaard, Bobakken 20, 4652 Hårlev.

Se klubbens budget under “Bestyrelsesreferater“.