Evaluering efter teoriarrangement syd som blev afholdt i Café Niffen på Næstved stadion tirsdag den 4. august 2020

36 tilmeldte, 2 afbud samt 2 der ankom uden tilmelding, så resultatet blev det samme.

At kunne samle 36 dommere inklusive instruktør og ansvarlig fra dommerklubben på en sommeraften med vigtig fodbold i fjernsynet, må vel siges sig at være acceptabelt. Vi havde ved planlægningen påregnet 25 deltagere så ja, vi er tilfredse – også forholdene omkring Covid 19, som jo desværre er tiltagene –  taget i betragtning.

Buller Friis som var aftenens instruktør, gennemgik som der var lagt op til, fodboldloven med hovedvægten på det nye lovstof samt de ændringer og præciseringer den nye lovbog kommer til at omfatte. Der var aftenen igennem stor spørgelyst til det fremlagte og dermed kom vi naturligvis også omkring meget andet i fodboldloven. Det ”officielle” program blev afrundet med en teoriprøve med 15 relevante spørgsmål fra det gennemgåede. Disse blev løst og besvaret ved gruppearbejde, hvor dommere fra alle indrangeringsmæssige niveauer var blandet.

Der var som ønsket samlet dommere fra hele bredden og en enkelt dommer fra 1. Division dukkede også op og ”spillede” med.

Det sociale aspekt og netværk blev ligeledes vedligeholdt, og nogle af de gamle drenge ( Bjerring, Sol & Sommer og Lauge) fik da også hilst og set på den yngre generation, og velsagtens fortalt lidt historier fra ”dengang”, I ved nok😊

Tak til alle for at have deltaget og netværket også med afstand til hinanden. Tak til Café Niffen for i sidste øjeblik at leje os faciliteter samt bistå med forplejning (drikkelse), og naturligvis tak til Buller for på sin sædvanlige og finurlige måde at fremlægge lovstoffet så alle fik maksimalt med sig hjem fra aftenen.

Næste opstartsseance hvad angår teori er som tidligere udsendt torsdag den 13. August 2020 klokken 19.00 på Solrød Bibliotek. Info herom ligger på hjemmesiden samt er udsendt på mail til alle medlemmer.

På vegne af uddannelsesudvalget

Ole H. Sørensen

2 teoriseancer i SØF før efterårssæsonen 2020.

Kære SØF’ere

Til trods for nyt lovstof, afholdes der i år ikke de vanlige sessioner med obligatorisk teori fra unionens side. Derfor har vi i SØF besluttet, at afholde 2 teori seancer umiddelbart før opstart af den nye sæson 2020/2021

Programmet vil primært omhandle ændringerne i fodboldloven, som træder i kraft fra starten af sæsonen, medio august, men naturligvis vil vi også kommer yderligere rundt om fodboldloven som en generel gennemgang.

Der afholdes 1 teoriaften i klubbens sydlige område og 1 teoriaften i det nordlige. Programmerne for de 2 aftener er de samme, så der er altså ingen grund til at deltage begge steder.

Teori sessioner afholdes jævnfør nedenstående:

Teori gennemgang syd

Som afvikles Tirsdag den 4. August klokken 19:00

Afholdes på:

Næstved stadion ”Café Niffen”

Rolighedsvej 25

4700 Næstved

Tilmelding til teorigennemgang syd som skal være os i hænde senest den 2. august skal sendes på tilmelding@soefdommer.dk i emnefeltet er det vigtigt der står

tilmelding teorigennemgang syd

Ligeledes skal mailen indeholde dommernummer og navn på den som tilmelder sig.

Teori gennemgang nord

Som afvikles torsdag den 13 august klokken 19:00

Afholdes på:

Solrød bibliotek

Solrød Center 4

2680 Solrød Strand

Tilmelding til teorigennemgang nord som skal være os i hænde senest den 11. august skal sendes på tilmelding@soefdommer.dk i emnefeltet er det vigtigt der står

tilmelding teorigennemgang nord

Ligeledes skal mailen indeholde dommernummer og navn på den som tilmelder sig.

Med håbet om en fortsat god sommer og på glædeligt gensyn

Uddannelsesudvalget SØF

Løbetræning genoptages

Til alle SØF medlemmer.

Den reviderede sæsonstart står for døren, og derfor bliver løbetræningen i Køge Nord genoptaget onsdag d. 10. juni.

Da vi ikke må benytte omklædningsfaciliteter m.v., mødes vi foran klubhuset kl. 18:30 og så bliver der løbet efter det sædvanlige mønster; altså i grupper alt efter behov og evner.

Vi håber at så mange som muligt vil benytte sig af lejligheden til at få pudset den fysiske form af, så mød op og få en fornøjelig stund sammen med dine dommerkollegaer. Måske er der også en forfriskning efterfølgende…… 🙂

Har du spørgsmål eller andet, så kontakt Søren Kruuse (2533 0889) eller Peter Feigh (4188 1944)

Status på coronavirus

Kære SØF-medlem.
Det er sikkert alle bekendt, at regeringen mere eller mindre har lukket Danmark ned p.g.a Coronavirus. Dette gælder nu også fodbolden.
Den 11. marts kom DFU med følgende udmelding:
DFU opfordrer alle dommere til at melde fra til kampe og andre dommerrelaterede aktiviteter, hvis man er bekymret for smittefare.”
Det er vigtigt, at man oplyser DBU, at årsagen skyldes denne bekymring.”
I dag fremgår det af DBU-Sjællands hjemmeside, at:
”Al fodboldaktivitet aflyses i marts. Det vedrører både træninger, kampe samt diverse kurser. Det sker på baggrund af den seneste udvikling i relation til myndighedernes anbefalinger vedrørende coronavirus” – se link: https://www.dbusjaelland.dk/nyheder/2020/marts/coronavirus-al-aktivitet-aflyses-i-marts/
Fra bestyrelsen i SØF skal vi anmode alle vores medlemmer om at passe på sig selv samt holde sig orienteret direkte hos DBU eller DFU.

Obligatorisk teorigennemgang, sidste chance!

Kære SØF´er

Vinteren sidste chance for at få opfrisket det nyeste i fodboldloven nærmer sig med hastige skridt!

Snart er det forår og der stilles som bekendt store krav til vores forvaltning og viden omkring fodboldloven.

Benyt dig derfor af chancen og tilmeld dig arrangementet “obligatorisk teorigennemgang” som finder sted

Mandag den 24. februar 2020 klokken 19.00 I Herfølge Boldklub 

Tilmelding kan allerede nu foretages via FOKUS og tilmeldingsfristen er den 22/2- 2020 klokken 12.00

Tilmelding SKAL foregå via DBUNET/FOKUS da teori træningen er obligatorisk.

Vi glæder os til at se jer i Herfølge Boldklub hvor vi ligeledes får lejlighed til, at ønske hinanden en god sæson.

Med sportslig hilsen

Uddannelsesudvalget

DBU Sjællands Delegeretmøde

Den 1. Februar deltog SØFs formand, som gæst på DBU Sjællands delegeretmøde. 

Selvom DBU Sjællands formands beretning primært rettede sig mod fodboldklubberne, hvor mere end 50 fodboldklubber deltog, så var der også fokus på fodbolddommerne.

Det var meget glædeligt at DBU Sjælland anerkender de sjællandske fodbolddommerklubbers arbejde.  DBU Sjælland opfordrede desuden fodboldklubberne til at tage godt i mod dommerne, når de møder op, samt at udvise respekt for dommerne. Det gælder særligt i de tilfælde, hvor klubledere, tilskuere og spillere ikke er enige i dommerens afgørelser.

Som formand for en dommerklub er jeg glad for, at DBU Sjælland så klart opfordrer fodboldklubberne til, at det er et fælles ansvar at få skabt gode rammer for os dommere samt et fælles ansvar at få rekrutteret flere dommere og fastholde dem vi har i dag.

SØF’ere til elitedommertræningslejr

DBU havde samlet alle deres elitedommere til Elitedommersamling i Sydhavnen med start mandag til slut søndag middag som et led i VAR træning for den kommende superligasæson med start i juli.

De dommere og observatører som ikke deltog i VAR træning mødte ind fredag eftermiddag til et hæsblæsende program som ventede med VAR introduktion, Teoritræning, matchfixing, BS Christensen, fysisk træning, teorimåling samt hygge på tværs af grupperne.

Jakob Sundberg, Danny Kolding, Patrick Stenzel Rasmussen, Victor Skytte, Frederik Hoffman, Nicki Hansen, Daniel Nørgaard og Trine Westhoff deltog i elitesamlingen, hvor Nikolaj Nielsen-Friis deltog i en af de nye VAR-assistent roller.

Generalforsamling

Den 21, januar 2020 afholdte SØF deres årlige generalforsamling. Der var et rigtig flot fremmøde af både nye og mere rutinerede dommere.  Bestyrelsen takker for det meget flotte fremmøde. På generalforsamlingen afgav bestyrelsen sin beretning som blev modtaget af de deltagne medlemmer. 

Endvidere fik bestyrelsen vedtaget en række ændringer til vedtægterne. De opdaterede vedtægter kan findes på klubbens hjemmeside. Den største ændring er nu, at generalforsamlingen fremover afholdes i marts måned, og ikke i januar som hidtil. 

Der blev også uddelt en række pokaler på generalforsamlingen:

Årets dommer: Nicki Nordlund Hansen

Årets talent: Rasmus Dandanell Møller

Årets Søf’fer: Søren Kruse

Klubben fik endvidere et nyt æresmedlem. Et stort tillykke til Claus Olsson, som fik et langt og stående bifald fra forsamlingen. 

DFU deltog på generalforsamlingen ved formand Tore Østergaard. Han gav et godt indblik i, hvad det er DFU arbejder med i øjeblikket, samt hvilke udfordringer 2019 bød på.

Efter mere end 40 år som klubbens materialemand – sagde Palle stop. Det belønnede bestyrelsen naturligvis med et par flasker vin.