Aflysning af teorimesterskab den 12-01-2021

Kære SØF’ere.

På baggrund af de seneste restriktioner ifm. Covid19 er det med stor beklagelse, at vi bliver nødt til at aflyse det planlagte teorimesterskab i SØF den 12. januar 2021.

Vi finder det ikke forsvarligt, at gennemføre teorimesterskabet, bl.a. grundet forsamlingsforbuddet på max 10 deltagere.

Uddannelsesudvalget vil vende tilbage med en eventuel ny dato, når situation har ændret sig i positivt retning.

Alternativt overvejer vi, om vi – via IT-udvalget – eventuelt kan udarbejde et “virtuelt” teorimesterskab som en form for nødløsning. Dette vil vi vende tilbage med, hvis det bliver aktuelt og økonomisk kan lade sig gøre.

Husk at passe godt på jer selv og hinanden, samtidig med at I ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Mange venlige hilsner

SØFs Uddannelsesudvalg.

Evaluering efter teoriarrangement syd som blev afholdt i Café Niffen på Næstved stadion tirsdag den 4. august 2020

36 tilmeldte, 2 afbud samt 2 der ankom uden tilmelding, så resultatet blev det samme.

At kunne samle 36 dommere inklusive instruktør og ansvarlig fra dommerklubben på en sommeraften med vigtig fodbold i fjernsynet, må vel siges sig at være acceptabelt. Vi havde ved planlægningen påregnet 25 deltagere så ja, vi er tilfredse – også forholdene omkring Covid 19, som jo desværre er tiltagene –  taget i betragtning.

Buller Friis som var aftenens instruktør, gennemgik som der var lagt op til, fodboldloven med hovedvægten på det nye lovstof samt de ændringer og præciseringer den nye lovbog kommer til at omfatte. Der var aftenen igennem stor spørgelyst til det fremlagte og dermed kom vi naturligvis også omkring meget andet i fodboldloven. Det ”officielle” program blev afrundet med en teoriprøve med 15 relevante spørgsmål fra det gennemgåede. Disse blev løst og besvaret ved gruppearbejde, hvor dommere fra alle indrangeringsmæssige niveauer var blandet.

Der var som ønsket samlet dommere fra hele bredden og en enkelt dommer fra 1. Division dukkede også op og ”spillede” med.

Det sociale aspekt og netværk blev ligeledes vedligeholdt, og nogle af de gamle drenge ( Bjerring, Sol & Sommer og Lauge) fik da også hilst og set på den yngre generation, og velsagtens fortalt lidt historier fra ”dengang”, I ved nok😊

Tak til alle for at have deltaget og netværket også med afstand til hinanden. Tak til Café Niffen for i sidste øjeblik at leje os faciliteter samt bistå med forplejning (drikkelse), og naturligvis tak til Buller for på sin sædvanlige og finurlige måde at fremlægge lovstoffet så alle fik maksimalt med sig hjem fra aftenen.

Næste opstartsseance hvad angår teori er som tidligere udsendt torsdag den 13. August 2020 klokken 19.00 på Solrød Bibliotek. Info herom ligger på hjemmesiden samt er udsendt på mail til alle medlemmer.

På vegne af uddannelsesudvalget

Ole H. Sørensen

2 teoriseancer i SØF før efterårssæsonen 2020.

Kære SØF’ere

Til trods for nyt lovstof, afholdes der i år ikke de vanlige sessioner med obligatorisk teori fra unionens side. Derfor har vi i SØF besluttet, at afholde 2 teori seancer umiddelbart før opstart af den nye sæson 2020/2021

Programmet vil primært omhandle ændringerne i fodboldloven, som træder i kraft fra starten af sæsonen, medio august, men naturligvis vil vi også kommer yderligere rundt om fodboldloven som en generel gennemgang.

Der afholdes 1 teoriaften i klubbens sydlige område og 1 teoriaften i det nordlige. Programmerne for de 2 aftener er de samme, så der er altså ingen grund til at deltage begge steder.

Teori sessioner afholdes jævnfør nedenstående:

Teori gennemgang syd

Som afvikles Tirsdag den 4. August klokken 19:00

Afholdes på:

Næstved stadion ”Café Niffen”

Rolighedsvej 25

4700 Næstved

Tilmelding til teorigennemgang syd som skal være os i hænde senest den 2. august skal sendes på tilmelding@soefdommer.dk i emnefeltet er det vigtigt der står

tilmelding teorigennemgang syd

Ligeledes skal mailen indeholde dommernummer og navn på den som tilmelder sig.

Teori gennemgang nord

Som afvikles torsdag den 13 august klokken 19:00

Afholdes på:

Solrød bibliotek

Solrød Center 4

2680 Solrød Strand

Tilmelding til teorigennemgang nord som skal være os i hænde senest den 11. august skal sendes på tilmelding@soefdommer.dk i emnefeltet er det vigtigt der står

tilmelding teorigennemgang nord

Ligeledes skal mailen indeholde dommernummer og navn på den som tilmelder sig.

Med håbet om en fortsat god sommer og på glædeligt gensyn

Uddannelsesudvalget SØF

Obligatorisk teorigennemgang, sidste chance!

Kære SØF´er

Vinteren sidste chance for at få opfrisket det nyeste i fodboldloven nærmer sig med hastige skridt!

Snart er det forår og der stilles som bekendt store krav til vores forvaltning og viden omkring fodboldloven.

Benyt dig derfor af chancen og tilmeld dig arrangementet “obligatorisk teorigennemgang” som finder sted

Mandag den 24. februar 2020 klokken 19.00 I Herfølge Boldklub 

Tilmelding kan allerede nu foretages via FOKUS og tilmeldingsfristen er den 22/2- 2020 klokken 12.00

Tilmelding SKAL foregå via DBUNET/FOKUS da teori træningen er obligatorisk.

Vi glæder os til at se jer i Herfølge Boldklub hvor vi ligeledes får lejlighed til, at ønske hinanden en god sæson.

Med sportslig hilsen

Uddannelsesudvalget

Obligatorisk teorigennemgang.

Så er de første 2 omgange af obligatorisk teori afsluttet. Vi havde et ganske pænt fremmøde taget i betragtning af, at de fleste dommere også deltog i sommeren 2019; men teori kan man som bekendt ikke deltage for meget i.

Begge gange har vi været tæt på 30 deltagere og ved sidste seance som blev afholdt tirsdag den 3/12 kunne man tilmed melde sig til spisning inden teorien gik i gang.

Dette tiltag vil fremadrettet blive en del af vor møder i SØF, som afholdes i Herfølge Boldklub. Tak til Frank og hans hustru for fremragende Thailandsk ret som smagte fortræffeligt og til billige penge.NY FIFA FUTSALDOMMER I SØF

Det er med stor glæde at vi kan meddele, at 36-årige Martin Køster fra Taastrup, er blevet udnævnt som ny FIFA Futsal dommer pr. 1. januar 2019.

Martin tog dommereksamen i 2002 og har dømt Futsal siden 2010.

I 4-5 sæsoner figurerede Martin som 2. divisionsdommer under DBU, hvor han i efteråret 2018 valgte dommerkarrieren i udefodbold fra, for efterfølgende at forfølge sin drøm, at blive Danmarks 2. FIFA Futsal dommer.

Martin deler nu sin fine titel med David Nissen fra Hørsholm, der for 2 år siden blev Danmarks første FIFA Futsal dommer.

Vi ønsker Martin held og lykke med udmærkelsen samt al mulig held og lykke i den videre færd som Futsal dommer på højeste niveau.

Teorimesterskab i SØF

Så er det atter blevet tid til afviklingen af det årlige teorimesterskab i SØF.

Afviklingen finder sted på:

MOGENSTRUP SKOLE, MANDAG DEN 7. JANUAR 2019

Starter klokken 19.00 og forventes afsluttet klokken ca. 21.30 hvor den nye mester kåres.

De seneste 3 mesterskabstitler er Henrik Them Christensen løbet med! Skal den tendens fortsætte?

Det kan du kære SØF’er være med til at bestemme. Ikke det, at vi ikke er stolte over Henriks præstationer, men lidt kvalificeret modstand skal der til, inden han modtager pokalen til evig ejendom. (Bare rolig så køber vi naturligvis en ny)

Reserver derfor allerede aftenen nu og tilmeld dig mesterskabet. Tilmeldingen, som er bindende, skal sendes på mail til:

     tilmelding@soefdommer.dk

i emnefeltet skrives “Teorimester”

Tilmeldingen, som skal være os i hænde senest  Søndag den 6. januar 2019, vil blive bekræftet løbende.

Vel mødt!

Uddannelsesudvalget