HUSK TILMELDING TIL TEORIMESTERSKAB I SØF!

Kære SØFér

Det er blevet tid til at finde

SØFs TEORIMESTER 2023.

Arrangementet finder endnu en gang sted:

I Herfølge Boldklubs lokaler, Vordingborgvej 124 C, 4681 Herfølge,

og vil blive afholdt mandag den 20. marts 2023 klokken 19.00

Teorimesteren vil efter den teoretiske prøve og efterfølgende gennemgang blive kåret klokken ca. 21.30 hvorefter arrangementet er slut for denne gang.

Bak op om arrangementet og tilmeld dig på tilmelding@soefdommer.dk 

I emnefeltet må du meget gerne skrive ”Teorimester 2023”, da det letter administrationen for os, der skal arrangere det.

Tilmeldingen skal være os i hænde senest mandag, den 13. marts 2023 kl. 18.00.

I lighed med tidligere år er der på dommerklubbens regning mulighed for at spise mad før selve teorimesterskabet. Selve spisningen starter kl. 18.00, og menuen er i år:

Kylling med pasta. SØF er tillige vært ved en øl eller en vand.  

Vi håber på rigtig mange tilmeldinger og ser frem til en hyggelig aften.

De bedste hilsner

Uddannelsesudvalget i SØF

3-trins teori-raket i januar 2023 i SØF

Kære medlem af SØF.

Først og fremmest Godt Nytår. Vi håber, at I er kommet godt igennem såvel julen samt årsskiftet.

Vi er trukket i arbejdstøjet igen og iler med at invitere jer til at deltage i diverse teoriseancer op til teoritestene under DBU Sjælland medio februar samt primo marts 2023.

Vi kører 3 gange i januar 2023, nemlig:

  1. Torsdag, den 12. januar 2023 kl. 19.00 på Solrød Bibliotek med Jens Egsgaard som instruktør (Teori 12-01-23, Solrød)
  • Tirsdag,  den 17. januar 2023 kl. 19.00 i Herlufmaglehallen med Allan Vennike som instruktør (Teori 17-01-23, Herlufmagle)
  • Mandag, den 23. januar 2023 kl. 19.00 på Solrød Bibliotek. Teori på bord (Bord-teori 23-01-23, Solrød)

Det er selvfølgelig frivilligt at deltage; men hvis du ønsker at få pudset den værste rust af, kan det være en god idé at møde op til et eller flere af arrangementerne. SØF vil være vært ved en sodavand/øl på de forskellige aftener.

Hvis du ønsker at tilmelde dig til arrangementet den 12. januar i Solrød,  skal du sende en tilmelding senest den 10/1-23 via mail til:

tilmelding@soefdommer.dk med angivelse af:  Teori 12-01-23, Solrød; ’Dit dommernummer samt dit navn’.

Hvis du ønsker at tilmelde dig til arrangementet den 17. januar i Herlufmagle,  skal du sende en tilmelding senest den 15/1-23 via mail til:

tilmelding@soefdommer.dk med angivelse af:  Teori 17-01-23, Herlufmagle; ’Dit dommernummer samt dit navn’.

Hvis du ønsker at tilmelde dig til arrangementet den 23. januar i Solrød,  skal du sende en tilmelding senest den 19/1-23 via mail til:

tilmelding@soefdommer.dk med angivelse af:  Bord-teori 23-01-23, Solrød; ’Dit dommernummer samt dit navn’.

Arrangementerne er åbne for såvel dommere, vejledere og udviklere samt øvrige medlemmer, der måtte være interesserede.

Vel mødt!

SØFs Uddannelsesudvalg

NYT – CARLSENS KLUMME

Carlsens Klumme

Jan Carlsen er dommerobservatør og en af Europas mest velansete fortolkere af fodboldloven.

Hver uge – ca. 24 timer efter udgivelsen i Tipsbladet – vil vi bringe Jan Carlsens Klumme. Følg med og hold dig opdateret under fanebladet på forsiden, “Carlsens Klumme”.

Ekstra yoyo-træning

Kære SØF medlem.

Hermed en opdatering med yderligere datoer og bemærk tekst med rød herunder.

Der er nu mulighed for at træne YoYo på følgende tidspunkter:

Solrød Hallen, hal B
Fredag d. 3. september kl. 16:30 – 19:00

Havdrup Hallen
Søndag d. 5. september kl. 08:00 – 09:30
Torsdag d. 9. september kl. 17:30 – 19:30
Søndag d. 12. september kl. 08:00 – 09:00
Torsdag d. 16. september kl. 17:30 – 20:00
Søndag d. 19. september kl. 08:00 – 09:30
Tirsdag d. 21. september kl. 17:00 – 18:00
Torsdag d. 23. september kl. 18:00 – 20:00

Munkekærskolen, Solrød
Søndag d. 26. september kl. 08:00 – 09:00

Deltagerne bedes selv koordinere/aftale højttaler og test.

TEMAKURSUS 18-03-21 UDSAT!

Kære SØF’er

De seneste måneders forvirring og ændring af arrangementer har desværre medført, at der er i klubben er planlagt 2 arrangementer den 18. marts 2021

DET GÅR IKKE!

Derfor ser vi os i uddannelsesudvalget nødsaget til for nuværende, at aflyse vort temakursus i Herfølge denne aften, og prioritere klubbens generalforsamling, som er planlagt til afholdelse samme aften.

Vi vender senere tilbage med en ny dato for afvikling af temakurset, hvor styrkelse af lederens egenskaber er emnet.

Vi beklager naturligvis udsættelsen, men garanterer at det vil blive afholdt på et senere tidspunkt i løbet af foråret såfremt forholdene i verdenssituationen tillader det.

De bedste hilsner 

Uddannelsesudvalget.

Aflysning af teorimesterskab den 12-01-2021

Kære SØF’ere.

På baggrund af de seneste restriktioner ifm. Covid19 er det med stor beklagelse, at vi bliver nødt til at aflyse det planlagte teorimesterskab i SØF den 12. januar 2021.

Vi finder det ikke forsvarligt, at gennemføre teorimesterskabet, bl.a. grundet forsamlingsforbuddet på max 10 deltagere.

Uddannelsesudvalget vil vende tilbage med en eventuel ny dato, når situation har ændret sig i positivt retning.

Alternativt overvejer vi, om vi – via IT-udvalget – eventuelt kan udarbejde et “virtuelt” teorimesterskab som en form for nødløsning. Dette vil vi vende tilbage med, hvis det bliver aktuelt og økonomisk kan lade sig gøre.

Husk at passe godt på jer selv og hinanden, samtidig med at I ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Mange venlige hilsner

SØFs Uddannelsesudvalg.

Evaluering efter teoriarrangement syd som blev afholdt i Café Niffen på Næstved stadion tirsdag den 4. august 2020

36 tilmeldte, 2 afbud samt 2 der ankom uden tilmelding, så resultatet blev det samme.

At kunne samle 36 dommere inklusive instruktør og ansvarlig fra dommerklubben på en sommeraften med vigtig fodbold i fjernsynet, må vel siges sig at være acceptabelt. Vi havde ved planlægningen påregnet 25 deltagere så ja, vi er tilfredse – også forholdene omkring Covid 19, som jo desværre er tiltagene –  taget i betragtning.

Buller Friis som var aftenens instruktør, gennemgik som der var lagt op til, fodboldloven med hovedvægten på det nye lovstof samt de ændringer og præciseringer den nye lovbog kommer til at omfatte. Der var aftenen igennem stor spørgelyst til det fremlagte og dermed kom vi naturligvis også omkring meget andet i fodboldloven. Det ”officielle” program blev afrundet med en teoriprøve med 15 relevante spørgsmål fra det gennemgåede. Disse blev løst og besvaret ved gruppearbejde, hvor dommere fra alle indrangeringsmæssige niveauer var blandet.

Der var som ønsket samlet dommere fra hele bredden og en enkelt dommer fra 1. Division dukkede også op og ”spillede” med.

Det sociale aspekt og netværk blev ligeledes vedligeholdt, og nogle af de gamle drenge ( Bjerring, Sol & Sommer og Lauge) fik da også hilst og set på den yngre generation, og velsagtens fortalt lidt historier fra ”dengang”, I ved nok😊

Tak til alle for at have deltaget og netværket også med afstand til hinanden. Tak til Café Niffen for i sidste øjeblik at leje os faciliteter samt bistå med forplejning (drikkelse), og naturligvis tak til Buller for på sin sædvanlige og finurlige måde at fremlægge lovstoffet så alle fik maksimalt med sig hjem fra aftenen.

Næste opstartsseance hvad angår teori er som tidligere udsendt torsdag den 13. August 2020 klokken 19.00 på Solrød Bibliotek. Info herom ligger på hjemmesiden samt er udsendt på mail til alle medlemmer.

På vegne af uddannelsesudvalget

Ole H. Sørensen

2 teoriseancer i SØF før efterårssæsonen 2020.

Kære SØF’ere

Til trods for nyt lovstof, afholdes der i år ikke de vanlige sessioner med obligatorisk teori fra unionens side. Derfor har vi i SØF besluttet, at afholde 2 teori seancer umiddelbart før opstart af den nye sæson 2020/2021

Programmet vil primært omhandle ændringerne i fodboldloven, som træder i kraft fra starten af sæsonen, medio august, men naturligvis vil vi også kommer yderligere rundt om fodboldloven som en generel gennemgang.

Der afholdes 1 teoriaften i klubbens sydlige område og 1 teoriaften i det nordlige. Programmerne for de 2 aftener er de samme, så der er altså ingen grund til at deltage begge steder.

Teori sessioner afholdes jævnfør nedenstående:

Teori gennemgang syd

Som afvikles Tirsdag den 4. August klokken 19:00

Afholdes på:

Næstved stadion ”Café Niffen”

Rolighedsvej 25

4700 Næstved

Tilmelding til teorigennemgang syd som skal være os i hænde senest den 2. august skal sendes på tilmelding@soefdommer.dk i emnefeltet er det vigtigt der står

tilmelding teorigennemgang syd

Ligeledes skal mailen indeholde dommernummer og navn på den som tilmelder sig.

Teori gennemgang nord

Som afvikles torsdag den 13 august klokken 19:00

Afholdes på:

Solrød bibliotek

Solrød Center 4

2680 Solrød Strand

Tilmelding til teorigennemgang nord som skal være os i hænde senest den 11. august skal sendes på tilmelding@soefdommer.dk i emnefeltet er det vigtigt der står

tilmelding teorigennemgang nord

Ligeledes skal mailen indeholde dommernummer og navn på den som tilmelder sig.

Med håbet om en fortsat god sommer og på glædeligt gensyn

Uddannelsesudvalget SØF

Obligatorisk teorigennemgang, sidste chance!

Kære SØF´er

Vinteren sidste chance for at få opfrisket det nyeste i fodboldloven nærmer sig med hastige skridt!

Snart er det forår og der stilles som bekendt store krav til vores forvaltning og viden omkring fodboldloven.

Benyt dig derfor af chancen og tilmeld dig arrangementet “obligatorisk teorigennemgang” som finder sted

Mandag den 24. februar 2020 klokken 19.00 I Herfølge Boldklub 

Tilmelding kan allerede nu foretages via FOKUS og tilmeldingsfristen er den 22/2- 2020 klokken 12.00

Tilmelding SKAL foregå via DBUNET/FOKUS da teori træningen er obligatorisk.

Vi glæder os til at se jer i Herfølge Boldklub hvor vi ligeledes får lejlighed til, at ønske hinanden en god sæson.

Med sportslig hilsen

Uddannelsesudvalget