Nye medlemmer i SØF

Det med glæde SØF har fået 4 helt nye dommere som netop har bestået eksamen
Jan Hartvig Madsen
Thomas Jensen
Thomas Clement -Christensen
Lukas Plank Jensen
Derudover har vi fået et nyt medlem fra LFFK Tommy Jørgensen.
Tommy har været dommer i mange år og er pt indrangeret i Højeste lokalserie og er også vejleder.

Tag rigtig godt imod de nye medlemmer i SØF

Fællesspisning med SØF samt opstart af vintertræning

Kære SØF’er

Nu har du muligheden for en hyggelig aften i selskab med dine dommerkollegaer. Onsdag d. 2. november kl. 20:00 er der nemlig reserveret bord på Jenners Dockside, Havnen 21, 4600 Køge, hvor der serveres stegt (valg)flæsk ad libitum eller stjerneskud for 179,- pr. person. Tilmelding (med angivelse af hvilken ret man ønsker at spise) skal ske til Peter Feigh på feigh@privat.dk senest torsdag d. 27. oktober

Pudsigt nok er det samme aften, hvor årets vinterløbetræning starter op i Køge Nord. Sædvanen tro snører vi løbeskoene kl. 18:30 og fortsætter hver onsdag indtil udgangen af marts måned. Træningen er varieret efter niveau og behov, så alle kan deltage. Der er ligeledes bade- og omklædningsmuligheder, så det er alletiders mulighed for at spare et dyrt bad derhjemme.

Man kan godt deltage i fællesspisningen uden at løbetræne, selvom vi naturligvis håber at se så mange af jer som muligt til begge dele.

Med sportslig hilsen

Søren Kruuse og Peter Feigh

SØF’ere i direkte TV i DR’s program ”Alle mod 1”

Fredag d. 9. september var en række SØF-medlemmer – med et par enkelte forstærkninger fra andre dommerklubber – inviteret til at være ekspertpanel i DR’s familieunderholdningsprogram ”Alle mod 1”.

Spændingen var til mærke, da vi mødtes i DR Byen kl. 18:30. Efter omklædning, forplejning og instruktion blev vi vist ind i studiet kl. 19.30 – en halv time før udsendelsen gik live. Herefter var der lidt opvarmning, klappe-instrukser samt optagelse af den korte introduktion, der vises hjemme i stuerne, før selve udsendelsen gik i gang.

De 9 dommere der udgjorde ekspertpanelet, var med hjælp fra Sport Scandinavia, blevet ekviperet med Diadoras nye kobberfarvede dommerdragt, så alle fremstod med korrekt stil og profil. Vi havde forsøgt at sammensætte en gruppe med et bredt udsnit af dommere, både alders- og kønsmæssigt, hvilket DR satte stor pris på. DR ville også gerne have, at det var en kvindelig dommer, der var vores talsperson og her gik Mie Lukassen Jørgensen forrest og klarede opgaven med bravour – trods tydelig nervøsitet 

Opgaven bestod i al sin enkelthed i at hjælpe aftenens deltager med at svare korrekt på en udfordring. På forhånd kendte vi ikke spørgsmålene eller hvilket ét af dem, som vi skulle hjælpe med. Det endte med, at deltageren valgte at spørge dommerne, da han fik spørgsmålet om ”hvor mange personer, der var mødt frem ved Solrød Strandkirke med et bryllupsbillede”. Han havde selv gættet på 53 personer, mens dommernes bud var 35-40 personer. Han valgte efterfølgende at ændre sit endelige svar til 48 personer, hvilket var afgørende for, at han fik lagt 25.000 kr. oveni præmiepengene, da resten af Danmark svarede 52 personer. Havde han fastholdt sit første svar og ikke lyttet til dommerne, var præmiepengene gået tabt for hans vedkommende.

Herefter var aftenens opgave overstået og resten af programmet blev overværet med skuldrene sænket og en stor tilfredshed over at have hjulpet deltageren. Til trods for dennes meget tydelige utilfredshed med den danske fodbolddommerstand!

Programmet sluttede kl. 21:00 og det endte med at deltageren kunne gå derfra 71.000 kr. rigere – godt støttet af en flok engagerede fodbolddommere. Herefter forlod vi studiet, klædte om og enkelte fandt en bil med en køletaske og lavede en fortjent forplejningspause inden turen gik hjemad.

Fra øvrige dommerklubber deltog Mie Lukassen Jørgensen, Mollie Grønberg Pedersen og Thomas Brun (der var med som reserve, men sad lige bag gruppen i studiet). Fra SØF deltog Søren Kruuse, Christian Faber-Faldborg, Finn Engelbreth, Morten Christoffersen, Lennarth Pedersen, Torben Ellegaard og Peter Feigh.

Udsendelsen kan ses på DR.dk, søg på ”Alle mod 1” (sæson 6) og så det program, der blev vist d. 9. september.

Tak fordi I stillede op og viste resten af Danmark det bedste billede af den danske dommerstand.

Æret være Ole Andreas Jensens minde

Det er med stor sorg vi må meddele at SØF har modtager besked om at Ole Andreas Jensen dommer 13320 desværre er sovet stille ind. Vi vil huske Ole for hans mange årlige medlemskab i SØF hvor han altid deltog i arrangementer mv og var et kendt ansigt. Ole vil blive savnet ude på banerne. Æret være Oles minde.

Onsdag d. 30. marts var sidste fællestræning i vintersæsonen og traditionen tro, blev der løbet/luntet til en af medlemmernes matrikel, hvor der var sørget for forplejning inden turen gik retur mod omklædningsrummet. Som det ses på det ene billede, var der fornemt besøg af SØF’s kasserer som også er en af løbeklubbens to æresmedlemmer – men billedet afslører også en meget træt kasserer i en havestol og med en Faxe Kondi i hånden!!!!!!!! Ja ja, 2,5 kilometer er ikke at spøge med, når man ikke har deltaget i vinterens træning……. 

Efter bad og omklædning gik vi til bords i Køge Nords klubhus, hvor det bestilte smørrebrød blev indtaget i selskab med lidt til de tørre ganer. Som en anden tradition skulle Årets løber også kåres og her faldt valget meget fortjent på Finn Engelbreth. Finn har deltaget gennem hele vintersæsonen og har troligt trodset vind, vejr og dårlige vittigheder fra Ole Sørensen, så der skal lyde et stort tillykke til Finn.

Alt var dog ikke fryd og gammen, da Peter Feigh havde glemt at medbringe den flaske Grøn Ga-Jol., som Søren Kruuse havde doneret til aftenen. Den slags går naturligvis ikke upåtalt hen, så mon ikke der venter et stort plaster på det sår, når næste vintertræning starter igen til november?

Tak for en rigtig god sæson til alle.

Peter Feigh

DS-Debut til Nikolaj Nielsen-Friis

På en solskinsfyldt forårslørdag havde Nikolaj Nielsen-Friis sin debut i Danmarksserien, da han dømte Avarta – Greve. Kampen endte 1-1 efter en intens og seværdig fodboldkamp. På den ene linje blev han fornemt assisteret af en anden ung SØF’er, Oliver Tvede. Efter kampen blev debuten fejret med Fernet Branca og Avartas famøse kombination af stadionpølser og løgsovs.

SØF Generalforsamling

SØF afholdte generalforsamling torsdag 17. Marts 2022 i Herfølge Boldklub.
Der var en del fremmødte og vi havde besøg af Formanden for DFU Kim Hansen og fra DBU Sjælland deltog Poul Duus Gilling. Efterfølgende var der spisning.

Der var hele 4 medlemmer som havde 50 års jubilæum
Søren D. Sørensen
Kent H. Kristensen
Leif Nielsen
Knud Green

Årets dommer blev Jakob Sundberg
Årets Talent blev Benjamin Friis
Årets SØF´er blev Magnus Klit Nørlem

Der blev udnævnt et nyt æresmedlem, gennem mange års arbejde som Revisor blev Jan Bindslev.

2 nye blev valgt ind i bestyrelsen:
Nikolaj Nielsen-Friis
Martin Egtved Munch Jørgensen

SØF ønsker stort tillykke til alle.

Årets sidste FIFA-træning

Årets sidste FIFA-løbetræning blev afviklet søndag d. 6. marts i flot forårsvejr på Køge Stadion. Træningen gennem vinteren har båret frugt, da alle de dommere der har deltaget, bestod testen søndag d. 27. februar i Holbæk. Der var derfor lagt op til en afsluttende løbetræning med fokus på at få ønsket hinanden god sæson og samtidig sagt tak for nogle hyggelige men til tider også kolde timer sammen.

På det ene billede siger Lars Rasmussen tak for hjælpen til Søren Kruuse, der har været enorm en motivationskilde på selv de mest regnfulde og triste træningsdage. På det andet billede bliver depoterne fyldt op før den afsluttende træning – et indtag der viste sig at have store præstationsfremmende virkninger hos deltagerne.

Der løbetrænes dog stadigvæk hver onsdag kl. 18:30 i Køge Nord. Her er der mulighed for at få finpudset formen frem mod sæsonstart og ikke mindst nå at løbe 3 gange, som er kravet for at kunne deltage i den afsluttende spisning onsdag d. 30. marts.

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling.

Torsdag den 17. marts 2022 kl. 18:00

Sted: Herfølge Boldklub, Vordingborgvej 124C, 4681 Herfølge

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og to stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år

6. Valg af:

I.              Formand og to bestyrelsesmedlem (lige år)

II.          Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

III.       To bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen

IV.          En revisor for et år V. En revisorsuppleant for et år

7. Eventuelt Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt fremsendes til formand@soefdommer.dk senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Sidste frist for forslag er d. 3. marts 2022.

Bespisning: Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved dagens ret som er hakkebøf. Drikkevarer er for egen regning.

Ønsker du at spise med, skal du tilmelde dig spisningen ved at sende en mail til: kasserer@soefdommer.dk – sidste frist for tilmelding til spisning er d. 10. marts 2022.

Tilmeldingen er bindende og ved manglende fremmøde opkræves et gebyr på 100 kr.

Vi gør opmærksom på, at kun medlemmer som har betalt kontingent for 2022 kan deltage i Generalforsamlingen – der vil være kontrol ved indgangen.