Billeder fra SØF generalforsamling 2018

Bestyrelsesformand, Martin Olsgaard, under formandens beretning.

Årets talent, Casper Skriver, modtager pokalen

Martin Egtved Munch Jørgensen modtager prisen som årets dommer i SØF

Bestyrelsen var på plads (med ret ryg). Peter Feigh blev genvalgt som bestyrelsesmedlem, ligesom der var genvalg til Martin Olsgaard som formand. Derudover blev Trine Westhoff og Carsten Hansen valgt som bestyrelsessuppleanter.

SØF byd på drikke og efterfølgende spisning til generalforsamlingen.