Indkaldelse til Generalforsamling

Indkaldelsen kan hentes som PDF her.

Torsdag d. 25. januar 2018 kl. 18.00 i Herlufsholm Idrætscenter, Herlufsholm Alle 233, 4700 Næstved 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Indkommende forslag
 5. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år
 6. Valg af:
  1. Formand (Martin Olsgaard) 2 år
  2. 1 bestyrelsesmedlemmer (Peter Feigh) 2 år
  3. 2 bestyrelsessuppl. (Karsten Hansen og Trine K Westhoff) 1 år.
  4. 1 Revisor 2 år. – ikke på valg.
  5. 1 Revisorsuppleant 1 år.
 7. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt fremsendes til formanden senest d. 31. december 2017. 

Efter generalforsamlingen er klubben vært med spisning og en øl eller vand. Der bliver serveret hakkebøf med tilbehør.

Hvis du ønsker at deltage i spisningen skal du tilmelde dig hos kassereren senest den 14. januar 2018. Tilmeldingen er bindende og i tilfælde af afbud vil der blive opkrævet et gebyr på 150 kr.

Tilmeldingen sendes til: kasserer@soefdommer.dk