Julehilsen fra SØF og indkaldelse til Generalforsamling

Vi nærmer os kraftig afslutningen på 2016. Inden længe er det tid til at fejre julen, og lige efter følger nytåret. Derfor denne lille hilsen fra bestyrelsen i SØF.

Bestyrelsen har i år arbejdet på, hvordan vi bedst muligt kan understøtte jeres opgave som dommere. Dette arbejde har kun været muligt, fordi vores underudvalg – herunder særligt aktivitets- og uddannelsesudvalget – har ydet en stor indsats. Derfor en særlig tak til jer.

I selve bestyrelsen har vi taget fat på at gøre arbejdsgangene mere digitale. Både af hensyn til vores eget overblik, men også for at gøre det lettere at søge informationerne frem på et senere tidspunkt. Det er et stort arbejde, og dette vil fortsætte i 2017.

Som formand for SØF har jeg været initiativtager til, at indlede en række dialogmøder med DBU-Sjælland om, hvordan vi i fællesskab kan arbejde for bedre forhold for dommerne. Det har været mit fokus, at dialogen skal foregå i en positiv og god atmosfære. Også selvom vi kan være uenige. Det er min klare overbevisning, at DBU-Sjælland deler min opfattelse om en god dialog. Derfor er vi allerede kommet langt, og jeg håber på og tror på, at vi i 2017 kommer endnu længere. Vi har nemlig et fælles ønske om, at skabe gode forhold for dommerne, så vi kan få afviklet kampene på en professionel og ordentlig måde.

Vi er i bestyrelsen meget bevidste om, at vores fornemmeste opgave er at sikre og forbedre vilkårene for vores medlemmer. Derfor vil vi også i 2017 have en helt særlig fokus herpå.

Vores næste generalforsamling bliver afholdt torsdag d. 26. januar 2017. Denne gang i Næstved. Bestyrelsen håber, at vi i år kan samle flere medlemmer til generalforsamlingen, end vi har gjort de seneste år. Det er jeres mulighed for at stille krav til bestyrelsen og påvirke hvad bestyrelsen skal arbejde med i det kommende år. Så sæt kryds i kalenderen og mød op d. 26. januar. Det giver også en mulighed for at møde dommerkollegaerne til en øl og lidt god mad. Indbydelse og dagsorden følger herunder.

Som formand for SØF vil jeg gerne på hele bestyrelsens vegne, ønske alle og deres familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi ses til generalforsamlingen d. 26. januar 2017 J

På bestyrelsens vegne

Martin Olsgaard

Syd & Østsjællands Fodbolddommerklub

Indkaldelse til Generalforsamling.

Torsdag den 26. januar 2017 kl. 18.00

Herlufsholm Idrætscenter, Herlufsholm Alle 233,

4700 Næstved

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1 Valg af dirigent og stemmetællere

2 Bestyrelsens beretning

3 Godkendelse af regnskab

4 Indkommende forslag

5 Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år

6 Valg af:

Formand og 1 bestyrelsesmedlem (lige år)

Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

2 bestyrelsessuppleanter (for et år)

1 Revisor for 2 år.

1 Revisorsuppleant for 1 år.

7 Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt fremsendes til formanden senest 31.december 2016.

Efter generalforsamlingen er der mulighed for spisning.

Menuen er:

* Flødekartofler

* Pommes mcCare (små ristede kartofler)

* Marineret kyllingebryst m/urter

* Italiensk kamfilet m/balsamico og soltørrede tomater

* Skovens salatfad m/dressing

Pris for menu er 100 kr. Drikkelse er for egen regning, ud over den øl/vand som SØF er vært ved.

Maden skal bestilles hos kassereren senest d. 16. januar 2017. Betaling sker på dagen ved udlevering.

Tilmeldingen er bindende.

Tilmeldingen sendes til: kasserer@soefdommer.dk