Møde om situationen i DFU

Kære medlem

Som du sikkert har hørt, har der i vores egen organisation (DFU) været lidt tumult de seneste måneder. Det betyder, at DFU på det kommende delegeretmøde den 14. november 2020 muligvis skal have en helt ny bestyrelse. Du kan læse mere direkte på DFUs hjemmeside:

https://danskefodbolddommere.dk/2020/08/20/dfu-skal-have-ny-bestyrelse/

SØF og VFK har i samarbejde besluttet af afholde et informationsmøde, hvor DFUs nuværende formand – Tore Østergaard – vil give en orientering om de aktuelle forhold i DFU. Tore vil helt sikkert komme ind på DFUs bestyrelses beslutning om at gå af til næste delegeretmøde, tøjsituationen, ændring af DBU og DFUs udmøntning af 21-punkt erklæringen mm.

Der vil selvfølgelig blive mulighed for at stille spørgsmål til Tore.

Mødet foregår i Landsbyhuset Gyrstinge Bygade 36 4100 Ringsted mandag den 26. oktober kl. 18.30.

Der er desværre begrænset deltagerantal – for nuværende 100 pladser – så først til mølle,Tilmelding til mødet skal foregå på per.svendson@mail.dk senest 15. oktober 2020.

VIGTIGT:

Grundet Covid-19 er der kun plads til 100 personer, som alle skal sidde ned, og med 1 meters mellemrum. Derfor vil vi bede alle om at respektere dette. Såfremt myndighederne ændrer kravet om max-deltager antal – kan det komme på tale at reducere antallet af pladser yderligere. Det vil således igen være “først- til-mølle-princippet”, der gælder.

Med sportslig hilsen

Bestyrelserne

SØF & VFK