SØF-arrangementer i vinterhalvåret

Covid-19 har som bekendt vendt op og ned på vores dagligdag og herunder også SØF’s planlagte aktiviteter. Det betyder desværre, at den traditionsrige Fodboldgolf, der var planlagt i juni måned, ikke vil blive afholdt i år – det er simpelthen ikke muligt at finde en passende dato i kalenderen i efteråret. Men fortvivl ikke, for der er masser af aktiviteter i støbeskeen og såfremt Covid-19 ikke igen sætter en stopper for planerne, så er her et udpluk af det I kan forvente jer:

Løbetræning i Køge Nord FC

Der startes op onsdag d. 4. november og traditionen tro bliver der efter årets første træning, arrangeret fællesspisning (stegt flæsk med persillesauce). Herefter er der træning hver onsdag frem til udgangen af marts i tidsrummet 18:30 – 20:00, hvor der ved sæsonens sidste træning ligeledes arrangeres fællesspisning og uddeling af pokalen til årets løber. Løbetræningen tilpasses de enkelte dommeres niveauer, hvilket betyder, at vi ofte løber i flere forskellige grupper. Der er omklædnings- og badefaciliteter. Særskilt information vil tilgå, når vi nærmes os opstarten.

Julebanko

Ingen jul uden SØF’s julebanko. En hyggelig og tilbagevendende familietradition, hvor der er rift om pladserne. Der er masser af præmier, både til bankovinderen og sidegevinster. Datoen vil blive d. 26. november og særskilt information vil tilgå, når tidspunkt og sted er endelig fastlagt.

Løbetræning i Solrød

Der er mulighed for at træne Yo-Yo hver lørdag i Munkekærhallen i Solrød i tidsrummet 08:00 – 09:30. Denne aktivitet er allerede startet og der løbes frem til testen har været afholdt i vinteren/foråret 2021. Der er omklædnings- og badefaciliteter.

Teoritræning

Som altid afholder vi en række Teoriarrangementer i SØF. Nedenfor ser du de arrangementer der forventes afholdt i løbet af vinteren:

  • 10. december: Teorigennemgang (afholdes i Herfølge)
  • 12. januar: Teorimesterskab
  • 2. februar: Teori på bord (afholdes i Herfølge)            

Derudover planlægger vi at afholde Futsal-teori. Detaljerne udestår dog stadig J

VAR v. Jan Carlsen

Som bekendt bliver der indført VAR i Superligaen fra denne sæson. Vores elitedommere har været igennem et intensivt træningsforløb for at blive klar til VAR. Men hvad er det egentlig helt præcist og hvad er tankerne med VAR i Superligaen? SØF har fået VAR-instruktør og lovfortolker Jan Carlsen til at komme forbi og gøre os alle sammen klogere på brugen af VAR. Og mon ikke vi allerede har set de første eksempler fra Superligaen som vi kan dykke ned i? Jan kommer forbi d. 28. oktober, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Vel mødt

Møde om situationen i DFU

Kære medlem

Som du sikkert har hørt, har der i vores egen organisation (DFU) været lidt tumult de seneste måneder. Det betyder, at DFU på det kommende delegeretmøde den 14. november 2020 muligvis skal have en helt ny bestyrelse. Du kan læse mere direkte på DFUs hjemmeside:

https://danskefodbolddommere.dk/2020/08/20/dfu-skal-have-ny-bestyrelse/

SØF og VFK har i samarbejde besluttet af afholde et informationsmøde, hvor DFUs nuværende formand – Tore Østergaard – vil give en orientering om de aktuelle forhold i DFU. Tore vil helt sikkert komme ind på DFUs bestyrelses beslutning om at gå af til næste delegeretmøde, tøjsituationen, ændring af DBU og DFUs udmøntning af 21-punkt erklæringen mm.

Der vil selvfølgelig blive mulighed for at stille spørgsmål til Tore.

Mødet foregår i Landsbyhuset Gyrstinge Bygade 36 4100 Ringsted mandag den 26. oktober kl. 18.30.

Der er desværre begrænset deltagerantal – for nuværende 100 pladser – så først til mølle,Tilmelding til mødet skal foregå på per.svendson@mail.dk senest 15. oktober 2020.

VIGTIGT:

Grundet Covid-19 er der kun plads til 100 personer, som alle skal sidde ned, og med 1 meters mellemrum. Derfor vil vi bede alle om at respektere dette. Såfremt myndighederne ændrer kravet om max-deltager antal – kan det komme på tale at reducere antallet af pladser yderligere. Det vil således igen være “først- til-mølle-princippet”, der gælder.

Med sportslig hilsen

Bestyrelserne

SØF & VFK

Hilsen fra bestyrelsen

Kære SØF’ere.

Bestyrelsen håber I alle er kommet godt gennem sommerferien.

Det er en speciel tid vi lever i i øjeblikket med Covid-19. Bestyrelsen følger udviklingen tæt i samarbejde med DFU og DBU-Sjælland.

Vi vil gerne opfordre alle medlemmer til at passe godt på derude, og bruge den sunde fornuft. Præcist som I plejer.

Har I bekymringer eller spørgsmål hører bestyrelsen gerne fra jer.

God vind….

YOYO-træning i SØF

Så er der igen mulighed for at træne Yo-Yo i Solrød. Det foregår i Munkekærskolens hal hver lørdag fra d. 15. august i tidsrummet 08:00 – 09:30. Der skal selv medbringes lyd og kegler til træningen i Solrød. På SØF’s Facebook-side kan dette koordineres.

Herudover er det også muligt at træne testen i Havdrup Hallen torsdag d. 27. august i tidsrummet 17:00 – 19:00.

Efter et forår uden alt for mange kampe, er det en oplagt mulighed at få afprøvet formen og herudover kan det være en fordel at starte træningen forud for vinterens Yo-Yo test i rigtig god tid ☺ Samtidig er der fysisk måling for dommere i RTG-3 samt Futsal Elite/Talent i september, så også for disse dommere, er der her en mulighed for at få finpudset det sidste.

Evaluering efter teoriarrangement syd som blev afholdt i Café Niffen på Næstved stadion tirsdag den 4. august 2020

36 tilmeldte, 2 afbud samt 2 der ankom uden tilmelding, så resultatet blev det samme.

At kunne samle 36 dommere inklusive instruktør og ansvarlig fra dommerklubben på en sommeraften med vigtig fodbold i fjernsynet, må vel siges sig at være acceptabelt. Vi havde ved planlægningen påregnet 25 deltagere så ja, vi er tilfredse – også forholdene omkring Covid 19, som jo desværre er tiltagene –  taget i betragtning.

Buller Friis som var aftenens instruktør, gennemgik som der var lagt op til, fodboldloven med hovedvægten på det nye lovstof samt de ændringer og præciseringer den nye lovbog kommer til at omfatte. Der var aftenen igennem stor spørgelyst til det fremlagte og dermed kom vi naturligvis også omkring meget andet i fodboldloven. Det ”officielle” program blev afrundet med en teoriprøve med 15 relevante spørgsmål fra det gennemgåede. Disse blev løst og besvaret ved gruppearbejde, hvor dommere fra alle indrangeringsmæssige niveauer var blandet.

Der var som ønsket samlet dommere fra hele bredden og en enkelt dommer fra 1. Division dukkede også op og ”spillede” med.

Det sociale aspekt og netværk blev ligeledes vedligeholdt, og nogle af de gamle drenge ( Bjerring, Sol & Sommer og Lauge) fik da også hilst og set på den yngre generation, og velsagtens fortalt lidt historier fra ”dengang”, I ved nok😊

Tak til alle for at have deltaget og netværket også med afstand til hinanden. Tak til Café Niffen for i sidste øjeblik at leje os faciliteter samt bistå med forplejning (drikkelse), og naturligvis tak til Buller for på sin sædvanlige og finurlige måde at fremlægge lovstoffet så alle fik maksimalt med sig hjem fra aftenen.

Næste opstartsseance hvad angår teori er som tidligere udsendt torsdag den 13. August 2020 klokken 19.00 på Solrød Bibliotek. Info herom ligger på hjemmesiden samt er udsendt på mail til alle medlemmer.

På vegne af uddannelsesudvalget

Ole H. Sørensen

2 teoriseancer i SØF før efterårssæsonen 2020.

Kære SØF’ere

Til trods for nyt lovstof, afholdes der i år ikke de vanlige sessioner med obligatorisk teori fra unionens side. Derfor har vi i SØF besluttet, at afholde 2 teori seancer umiddelbart før opstart af den nye sæson 2020/2021

Programmet vil primært omhandle ændringerne i fodboldloven, som træder i kraft fra starten af sæsonen, medio august, men naturligvis vil vi også kommer yderligere rundt om fodboldloven som en generel gennemgang.

Der afholdes 1 teoriaften i klubbens sydlige område og 1 teoriaften i det nordlige. Programmerne for de 2 aftener er de samme, så der er altså ingen grund til at deltage begge steder.

Teori sessioner afholdes jævnfør nedenstående:

Teori gennemgang syd

Som afvikles Tirsdag den 4. August klokken 19:00

Afholdes på:

Næstved stadion ”Café Niffen”

Rolighedsvej 25

4700 Næstved

Tilmelding til teorigennemgang syd som skal være os i hænde senest den 2. august skal sendes på tilmelding@soefdommer.dk i emnefeltet er det vigtigt der står

tilmelding teorigennemgang syd

Ligeledes skal mailen indeholde dommernummer og navn på den som tilmelder sig.

Teori gennemgang nord

Som afvikles torsdag den 13 august klokken 19:00

Afholdes på:

Solrød bibliotek

Solrød Center 4

2680 Solrød Strand

Tilmelding til teorigennemgang nord som skal være os i hænde senest den 11. august skal sendes på tilmelding@soefdommer.dk i emnefeltet er det vigtigt der står

tilmelding teorigennemgang nord

Ligeledes skal mailen indeholde dommernummer og navn på den som tilmelder sig.

Med håbet om en fortsat god sommer og på glædeligt gensyn

Uddannelsesudvalget SØF

Løbetræning genoptages

Til alle SØF medlemmer.

Den reviderede sæsonstart står for døren, og derfor bliver løbetræningen i Køge Nord genoptaget onsdag d. 10. juni.

Da vi ikke må benytte omklædningsfaciliteter m.v., mødes vi foran klubhuset kl. 18:30 og så bliver der løbet efter det sædvanlige mønster; altså i grupper alt efter behov og evner.

Vi håber at så mange som muligt vil benytte sig af lejligheden til at få pudset den fysiske form af, så mød op og få en fornøjelig stund sammen med dine dommerkollegaer. Måske er der også en forfriskning efterfølgende…… 🙂

Har du spørgsmål eller andet, så kontakt Søren Kruuse (2533 0889) eller Peter Feigh (4188 1944)

Status på coronavirus

Kære SØF-medlem.
Det er sikkert alle bekendt, at regeringen mere eller mindre har lukket Danmark ned p.g.a Coronavirus. Dette gælder nu også fodbolden.
Den 11. marts kom DFU med følgende udmelding:
DFU opfordrer alle dommere til at melde fra til kampe og andre dommerrelaterede aktiviteter, hvis man er bekymret for smittefare.”
Det er vigtigt, at man oplyser DBU, at årsagen skyldes denne bekymring.”
I dag fremgår det af DBU-Sjællands hjemmeside, at:
”Al fodboldaktivitet aflyses i marts. Det vedrører både træninger, kampe samt diverse kurser. Det sker på baggrund af den seneste udvikling i relation til myndighedernes anbefalinger vedrørende coronavirus” – se link: https://www.dbusjaelland.dk/nyheder/2020/marts/coronavirus-al-aktivitet-aflyses-i-marts/
Fra bestyrelsen i SØF skal vi anmode alle vores medlemmer om at passe på sig selv samt holde sig orienteret direkte hos DBU eller DFU.