SØFs Støttegruppe

Kære SØF’ere.

Gelsted, den 26. marts 2023

Gennem en længere periode har SØFs Uddannelsesudvalg arbejdet med et nyt koncept til afløsning af vores tidligere SØF-gruppe, der efter gentagne forsøg ikke kunne opretholdes i den daværende form.

Dette har afstedkommet, at vi nu kan barsle med et helt nyt initiativ, der går under navnet:

SØFs Støttegruppe”.

Som primus motorer har henholdsvis Claus Olsson (Solrød) og Jesper Jensen (Haslev) sagt ja til at stå i spidsen for projektet i samarbejde med Uddannelsesudvalget.

SØFs Støttegruppes formål er primært at hjælpe vores medlemmer, hvor de måtte have behov i deres dommergerning, vejledergerning eller udviklergerning.

Hjælpen kan være af alle mulige slags, og kunne eksempelvis  være sparring i forbindelse med udviklingen af den enkelte, måske endda indenfor særlig specifikke områder, hjælp til at udføre administrative opgaver såsom indberetninger, svar på klager etc., eller noget helt 3. eller 4., der er med til at gøre gerningen indenfor dommerverdenen til en udfordring. Det kunne også være at få en uforpligtende snak omkring specifikke situationer, og hvordan disse f.eks. skal/kan tackles, ligesom vi også kan bidrage med forhold af lovteknisk art.

Det er således kun fantasien, der sætter grænserne for, hvad man vil have Styregruppen (Claus, Jesper & Uddannelsesudvalget) til at hjælpe sig med.

Det er ikke sikkert, at styregruppen har alle kompetencer til at afhjælpe ønskerne, men vi vil så i  videst mulige omfang forsøge, at få involveret relevante og kompetente personer.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der selvfølgelig er tavshedspligt i Styregruppen, så du skal ikke holde dig tilbage, uanset hvilken behov for hjælp, du måtte have.

Dersom du mener, at der er noget, du kunne have behov for at blive bedre til, så tøv ikke med at sende os en mail, så vil vi tage det op snarest muligt herefter. Alle vil få en modtagelseskvittering samt returmelding, når anmodningen er blevet behandlet. Du må meget gerne i mailen motivere dit/dine ønsker, så er det lettere for Styregruppen at håndtere.

Send mig en mail på:          sekretaer@soefdommer.dk

så skal jeg nok sørge for, at videresende din skrivelse til resten af Styregruppen, og måtte du evt. have yderligere spørgsmål, så kontakt gerne Uddannelsesudvalget.

Med venlig hilsen

SØFs Støttegruppe

Buller Friis – Formand for Uddannelsesudvalget, Tlf.: 2426 8632

Teorimesterskab

Mandag den 20 marts var dagen som var berammet for afholdelse af vores årlige teori mesterskab i SØF. Det blev igen i år afholdt i Herfølge Boldklub.

18 medlemmer var tilmeldt hvoraf de 15 ligeledes deltog i spisningen som SØF var vært for.

Allan Vennike havde lagt sig i selen for udfærdigelse af en passende prøve, på 35 finurlige spørgsmål som alle skulle besvares indenfor 40 minutter. Da prøven indeholdte et spørgsmål med fejl i formuleringen, fik vi alle tildelt en fejl i netop det spørgsmål, hvorfor det kun var muligt at opnå 34 korrekte besvarelser.

Resultatet blev som følger:

Med 29 korrekte besvarelser (ud af 34 mulige)

  • Henrik Jensen (afgående teorimester)
  • Henrik Them Christensen (tidligere teorimester 5 gange+)
  • Benjamin Friis (nummer 2 fra sidste år)

Derpå skulle afgørelsen falde på et teoretisk/matematisk spørgsmål som gik ud på hvor stort et areal målfeltet på en fodboldbane udgjorde.

Den som kom tættest på havde vundet og næst tætteste svar blev 2’er og naturligvis skulle tredjepladsen tildeles den sidste deltager i ”omkampen”.

Resultatet blev som følger:

Henrik Them kom tættest på med et svar som blot var ca. 10 m2 fra det korrekte og Benjamin Friis afleverede et svar som lå i nærheden af 20 m2 fra det korrekte mens Henrik Jensen havde misforstået spørgsmålet og i stedet regnet arealet på feltet som er noget større end målfeltet, nemlig straffesparksfeltet ud hvilket desværre lå et stykke fra det korrekte svar som var 100,74 Kvm.

Således så sejrs skamlen således ud.

  • Teorimester 2022/2023 Henrik Them Christensen
  • 2. Plads Benjamin Friis
  • 3. Plads Henrik Jensen

KÆMPE tillykke til alle 3 samt en stor tak til Allan Vennike for udfærdigelse og afholdelse af prøven og naturligvis til deltagerne for at støtte op om teorimesterskabet.

HUSK TILMELDING TIL TEORIMESTERSKAB I SØF!

Kære SØFér

Det er blevet tid til at finde

SØFs TEORIMESTER 2023.

Arrangementet finder endnu en gang sted:

I Herfølge Boldklubs lokaler, Vordingborgvej 124 C, 4681 Herfølge,

og vil blive afholdt mandag den 20. marts 2023 klokken 19.00

Teorimesteren vil efter den teoretiske prøve og efterfølgende gennemgang blive kåret klokken ca. 21.30 hvorefter arrangementet er slut for denne gang.

Bak op om arrangementet og tilmeld dig på tilmelding@soefdommer.dk 

I emnefeltet må du meget gerne skrive ”Teorimester 2023”, da det letter administrationen for os, der skal arrangere det.

Tilmeldingen skal være os i hænde senest mandag, den 13. marts 2023 kl. 18.00.

I lighed med tidligere år er der på dommerklubbens regning mulighed for at spise mad før selve teorimesterskabet. Selve spisningen starter kl. 18.00, og menuen er i år:

Kylling med pasta. SØF er tillige vært ved en øl eller en vand.  

Vi håber på rigtig mange tilmeldinger og ser frem til en hyggelig aften.

De bedste hilsner

Uddannelsesudvalget i SØF

ÆRET VÆRE SØRENS MINDE 🌹🌹

Det er med stor sorg at SØF bestyrelse har modtaget meddelelse om at Søren Møller er sovet stille ind den 7. Februar efter længere tids sygdom.

Vi vil savne Søren ude på banerne og særligt huske ham for hans glade humør og altid hjælpende hånd til SØF bankospil hvor han glædeligt solgte lotteri og spilleplader, samt hans store opbakning til SØF.

Bisættelsen finder sted onsdag den 15/2 kl 13 i Lindehøj kirke.
Tvedvangen 175
2730 Herlev

ÆRET VÆRE SØRENS MINDE 🌹🌹

3-trins teori-raket i januar 2023 i SØF

Kære medlem af SØF.

Først og fremmest Godt Nytår. Vi håber, at I er kommet godt igennem såvel julen samt årsskiftet.

Vi er trukket i arbejdstøjet igen og iler med at invitere jer til at deltage i diverse teoriseancer op til teoritestene under DBU Sjælland medio februar samt primo marts 2023.

Vi kører 3 gange i januar 2023, nemlig:

  1. Torsdag, den 12. januar 2023 kl. 19.00 på Solrød Bibliotek med Jens Egsgaard som instruktør (Teori 12-01-23, Solrød)
  • Tirsdag,  den 17. januar 2023 kl. 19.00 i Herlufmaglehallen med Allan Vennike som instruktør (Teori 17-01-23, Herlufmagle)
  • Mandag, den 23. januar 2023 kl. 19.00 på Solrød Bibliotek. Teori på bord (Bord-teori 23-01-23, Solrød)

Det er selvfølgelig frivilligt at deltage; men hvis du ønsker at få pudset den værste rust af, kan det være en god idé at møde op til et eller flere af arrangementerne. SØF vil være vært ved en sodavand/øl på de forskellige aftener.

Hvis du ønsker at tilmelde dig til arrangementet den 12. januar i Solrød,  skal du sende en tilmelding senest den 10/1-23 via mail til:

tilmelding@soefdommer.dk med angivelse af:  Teori 12-01-23, Solrød; ’Dit dommernummer samt dit navn’.

Hvis du ønsker at tilmelde dig til arrangementet den 17. januar i Herlufmagle,  skal du sende en tilmelding senest den 15/1-23 via mail til:

tilmelding@soefdommer.dk med angivelse af:  Teori 17-01-23, Herlufmagle; ’Dit dommernummer samt dit navn’.

Hvis du ønsker at tilmelde dig til arrangementet den 23. januar i Solrød,  skal du sende en tilmelding senest den 19/1-23 via mail til:

tilmelding@soefdommer.dk med angivelse af:  Bord-teori 23-01-23, Solrød; ’Dit dommernummer samt dit navn’.

Arrangementerne er åbne for såvel dommere, vejledere og udviklere samt øvrige medlemmer, der måtte være interesserede.

Vel mødt!

SØFs Uddannelsesudvalg

FIFA-test træning

Kære dommerkollegaer

Udover onsdagstræningen er der nu også mulighed for at træne FIFA-testen, som er en af valgmulighederne ved forårets fysiske test. Det foregår hver søndag kl. 10:00 på atletikbanen på Køge Stadion, første gang er søndag d. 8. januar.

Vel mødt…….Søren Kruuse og Peter Feigh

Nye medlemmer i SØF

Det med glæde SØF har fået 4 helt nye dommere som netop har bestået eksamen
Jan Hartvig Madsen
Thomas Jensen
Thomas Clement -Christensen
Lukas Plank Jensen
Derudover har vi fået et nyt medlem fra LFFK Tommy Jørgensen.
Tommy har været dommer i mange år og er pt indrangeret i Højeste lokalserie og er også vejleder.

Tag rigtig godt imod de nye medlemmer i SØF