Evaluering efter teoriarrangement syd som blev afholdt i Café Niffen på Næstved stadion tirsdag den 4. august 2020

36 tilmeldte, 2 afbud samt 2 der ankom uden tilmelding, så resultatet blev det samme.

At kunne samle 36 dommere inklusive instruktør og ansvarlig fra dommerklubben på en sommeraften med vigtig fodbold i fjernsynet, må vel siges sig at være acceptabelt. Vi havde ved planlægningen påregnet 25 deltagere så ja, vi er tilfredse – også forholdene omkring Covid 19, som jo desværre er tiltagene –  taget i betragtning.

Buller Friis som var aftenens instruktør, gennemgik som der var lagt op til, fodboldloven med hovedvægten på det nye lovstof samt de ændringer og præciseringer den nye lovbog kommer til at omfatte. Der var aftenen igennem stor spørgelyst til det fremlagte og dermed kom vi naturligvis også omkring meget andet i fodboldloven. Det ”officielle” program blev afrundet med en teoriprøve med 15 relevante spørgsmål fra det gennemgåede. Disse blev løst og besvaret ved gruppearbejde, hvor dommere fra alle indrangeringsmæssige niveauer var blandet.

Der var som ønsket samlet dommere fra hele bredden og en enkelt dommer fra 1. Division dukkede også op og ”spillede” med.

Det sociale aspekt og netværk blev ligeledes vedligeholdt, og nogle af de gamle drenge ( Bjerring, Sol & Sommer og Lauge) fik da også hilst og set på den yngre generation, og velsagtens fortalt lidt historier fra ”dengang”, I ved nok😊

Tak til alle for at have deltaget og netværket også med afstand til hinanden. Tak til Café Niffen for i sidste øjeblik at leje os faciliteter samt bistå med forplejning (drikkelse), og naturligvis tak til Buller for på sin sædvanlige og finurlige måde at fremlægge lovstoffet så alle fik maksimalt med sig hjem fra aftenen.

Næste opstartsseance hvad angår teori er som tidligere udsendt torsdag den 13. August 2020 klokken 19.00 på Solrød Bibliotek. Info herom ligger på hjemmesiden samt er udsendt på mail til alle medlemmer.

På vegne af uddannelsesudvalget

Ole H. Sørensen