Generalforsamling

Den 21, januar 2020 afholdte SØF deres årlige generalforsamling. Der var et rigtig flot fremmøde af både nye og mere rutinerede dommere.  Bestyrelsen takker for det meget flotte fremmøde. På generalforsamlingen afgav bestyrelsen sin beretning som blev modtaget af de deltagne medlemmer. 

Endvidere fik bestyrelsen vedtaget en række ændringer til vedtægterne. De opdaterede vedtægter kan findes på klubbens hjemmeside. Den største ændring er nu, at generalforsamlingen fremover afholdes i marts måned, og ikke i januar som hidtil. 

Der blev også uddelt en række pokaler på generalforsamlingen:

Årets dommer: Nicki Nordlund Hansen

Årets talent: Rasmus Dandanell Møller

Årets Søf’fer: Søren Kruse

Klubben fik endvidere et nyt æresmedlem. Et stort tillykke til Claus Olsson, som fik et langt og stående bifald fra forsamlingen. 

DFU deltog på generalforsamlingen ved formand Tore Østergaard. Han gav et godt indblik i, hvad det er DFU arbejder med i øjeblikket, samt hvilke udfordringer 2019 bød på.

Efter mere end 40 år som klubbens materialemand – sagde Palle stop. Det belønnede bestyrelsen naturligvis med et par flasker vin.