Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling.

Torsdag den 17. marts 2022 kl. 18:00

Sted: Herfølge Boldklub, Vordingborgvej 124C, 4681 Herfølge

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og to stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år

6. Valg af:

I.              Formand og to bestyrelsesmedlem (lige år)

II.          Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

III.       To bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen

IV.          En revisor for et år V. En revisorsuppleant for et år

7. Eventuelt Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt fremsendes til formand@soefdommer.dk senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Sidste frist for forslag er d. 3. marts 2022.

Bespisning: Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved dagens ret som er hakkebøf. Drikkevarer er for egen regning.

Ønsker du at spise med, skal du tilmelde dig spisningen ved at sende en mail til: kasserer@soefdommer.dk – sidste frist for tilmelding til spisning er d. 10. marts 2022.

Tilmeldingen er bindende og ved manglende fremmøde opkræves et gebyr på 100 kr.

Vi gør opmærksom på, at kun medlemmer som har betalt kontingent for 2022 kan deltage i Generalforsamlingen – der vil være kontrol ved indgangen.