Skrivelse omhandlende navngiven dommer

Kære medlem af SØF

Bestyrelsen i Syd og Østsjællands Forbolddommerklub blev i går gjort
opmærksom på, at et medlem fra SØF (medlem A) havde sent en mail til DBU
med CC til ca. 1/3 af de sjællandske dommere med kritik af en navngiven
dommerkollega (dommer B) fra Vestsjællands fodbolddommerklub.

Bestyrelsen finder det stærkt kritisabelt, at man som dommer udstiller
en kollega på denne måde. Dette er uanset om der er en berettiget
kritisk eller ej.

Såfremt en klub ønsker at klage over en dommer er den rette
fremgangsmåde, at den af klubbens anmeldte kontaktperson kontakter DBU
Sjællands administration.

Såfremt der er tale om kampe i privat regi kan formanden for den enkelte
dommerklub ligeledes kontaktes.

Jeg har været i telefonisk kontakt med medlem A som beklager, at mailen
er sendt til så mange dommere.

Bestyrelsen har noteret sig, at medlem A beklager fremgangsmåden med den
sendte mail, men bestyrelsen vil alligevel diskutere sagen på
førstkommende bestyrelsesmøde, som finder sted i oktober.

For nuværende har bestyrelsen ikke yderligere kommentarer.

Bestyrelsen har tillige noteret sig, at DBU Sjælland også har
kommenteret mailen i dag.

På bestyrelsens vegne

Martin Olsgaard
Formand for Syd og Østsjællands Forbolddommerklub