SØFs Støttegruppe

Kære SØF’ere.

Gelsted, den 26. marts 2023

Gennem en længere periode har SØFs Uddannelsesudvalg arbejdet med et nyt koncept til afløsning af vores tidligere SØF-gruppe, der efter gentagne forsøg ikke kunne opretholdes i den daværende form.

Dette har afstedkommet, at vi nu kan barsle med et helt nyt initiativ, der går under navnet:

SØFs Støttegruppe”.

Som primus motorer har henholdsvis Claus Olsson (Solrød) og Jesper Jensen (Haslev) sagt ja til at stå i spidsen for projektet i samarbejde med Uddannelsesudvalget.

SØFs Støttegruppes formål er primært at hjælpe vores medlemmer, hvor de måtte have behov i deres dommergerning, vejledergerning eller udviklergerning.

Hjælpen kan være af alle mulige slags, og kunne eksempelvis  være sparring i forbindelse med udviklingen af den enkelte, måske endda indenfor særlig specifikke områder, hjælp til at udføre administrative opgaver såsom indberetninger, svar på klager etc., eller noget helt 3. eller 4., der er med til at gøre gerningen indenfor dommerverdenen til en udfordring. Det kunne også være at få en uforpligtende snak omkring specifikke situationer, og hvordan disse f.eks. skal/kan tackles, ligesom vi også kan bidrage med forhold af lovteknisk art.

Det er således kun fantasien, der sætter grænserne for, hvad man vil have Styregruppen (Claus, Jesper & Uddannelsesudvalget) til at hjælpe sig med.

Det er ikke sikkert, at styregruppen har alle kompetencer til at afhjælpe ønskerne, men vi vil så i  videst mulige omfang forsøge, at få involveret relevante og kompetente personer.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der selvfølgelig er tavshedspligt i Styregruppen, så du skal ikke holde dig tilbage, uanset hvilken behov for hjælp, du måtte have.

Dersom du mener, at der er noget, du kunne have behov for at blive bedre til, så tøv ikke med at sende os en mail, så vil vi tage det op snarest muligt herefter. Alle vil få en modtagelseskvittering samt returmelding, når anmodningen er blevet behandlet. Du må meget gerne i mailen motivere dit/dine ønsker, så er det lettere for Styregruppen at håndtere.

Send mig en mail på:          sekretaer@soefdommer.dk

så skal jeg nok sørge for, at videresende din skrivelse til resten af Styregruppen, og måtte du evt. have yderligere spørgsmål, så kontakt gerne Uddannelsesudvalget.

Med venlig hilsen

SØFs Støttegruppe

Buller Friis – Formand for Uddannelsesudvalget, Tlf.: 2426 8632